Keratan Akhbar
Tiada daerah terpencil akan terpinggir dalam arus pembangunan
Sumber: Utusan Borneo
Tarikh: 26 Jun 2020

Ministry Seeks Bigger Budget for Rural Communities
Sumber: Borneo Post
Tarikh: 2019

KPLB Rangka Pelan Strategik Baharu Tambah Baik Pelan Pembangunan Luar Bandar Sedia Ada Yang Dirangka 21 Tahun Lepas
Sumber: Utusan Borneo
Tarikh: 02 Februari 2019

New Rural Development Strategy Being Drawn Up - Ewon
Sumber: Borneo Post
Tarikh: 20 Februari 2019