CMS Website 1

Berita Terkini


TENOM: Menteri Pembangunan Luar Bandar Jahid Jahim berkata, kerajaan sedang mengkaji keperluan untuk menambah pemimpin peringkat kampung seperti jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung (JKKK).

Katanya, ia berikutan pertambahan jumlah kampung dan penduduk di negeri ini selain kali terakhir perkara itu dikaji pada awal 1980-an.

“Kajian semula mengenai keperluan menambah bilangan JKKK itu sudah dilakukan dan kementerian saya sedang memohon penambahan lantikan JKKK di Sabah.

“Kita juga sudah memberi cadangan jumlah penambahan ahli JKKK kepada KPLB (Kementerian Pembangunan Luar Bandar) di peringkat pusat dan tindakan susulan akan dilakukan selepas kita mendapat jumlah diluluskan.

Baca Selanjutnya: Free Malaysia Today

  • 11-11-2020

NABAWAN: Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Sabah akan menambahbaik dan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur serta liputan rangkaian internet di Perkampungan Mini Estet Sejahtera (MESEJ).

Menterinya, Datuk Jahid Jahim berkata, rangkaian internet di MESEJ akan dapat membantu meningkatkan jaringan komunikasi bukan sahaja penduduk kampung MESEJ yang berada di pedalaman tetapi juga kepada seluruh penduduk di negeri ini. “Pihak kerajaan telah menyediakan keperluan asas kepada peserta MESEJ seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air.

Baca Selanjutnya: Nabalu News

  • 21-11-2020

KOTA KINABALU: Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah (KPLBS) telah memproses 40 hingga 45 peratus permohonan serta perakuan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) di seluruh negeri setakat ini.

Menterinya, Datuk Jahid Jahim berkata, peratusan tersebut merangkumi jumlah yang telah dikemukakan di Pejabat Daerah, yang mempunyai persefahaman dengan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun).

“Kita mengharapkan supaya untuk kemudahan rakyat kita menerima perakuan yang lengkap bagi mempermudahkan pihak kementerian memprosesnya,” katanya.

Baca Selanjutnya: Nabalu News

  • 30-11-2020

KOTA KINABALU: Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Sabah masih menunggu keputusan rayuan untuk meneruskan geran untuk tujuan aktiviti gotong-royong kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) di negeri ini.

Menterinya Datuk Jahid Jahim berkata, ini kerana kerajaan negeri tidak menyediakan sebarang Grant atau Outright Grant kepada JPKK melalui KPLB untuk tujuan itu.

“Sebelum ini pihak KPLB Persekutuan ada menyediakan geran RM10,000 kepada setiap Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) tetapi telah diberhentikan sejak tahun 2019.

Baca Selanjutnya: Nabalu News

  • 21-12-2020


Pengumuman